Preskocit navigáciu

Školenie revíznych technikov mobilných tlakových zariadení


Školenie revíznych technikov mobilných tlakových zariadení
v dňoch 25.-29. apríla 2022 sa  v  priestoroch Laboratória Odborného technického dozoru a metrológie Martin (ďalej OTDaM) uskutočnilo školenie  revíznych technikov mobilných tlakových zariadení. Školenie bolo vykonané v súlade s odbornými pokynmi riaditeľa Odboru kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce SEKO/MO SR Trenčín v gescii Centra metrológie, skúšobníctva a OTD Žilina.
Vzhľadom k dvojročnej situácii súvisiacej s opatreniami prijímanými s ochorením COVID-19, kedy školenie nemohlo byť vykonané, sa školenia zúčastnilo celkom 27 príslušníkov OS SR a jeden zamestnanec Úradu hlavného lekára OS SR.
Obsahom kurzu bola v prvej časti teoretické oboznámenie sa so zákonmi, predpismi a  normami z oblasti konštrukcie a prevádzky tlakových nádob a zariadení. V druhej časti to boli technologické postupy odborných prehliadok a odborných skúšok (ďalej OPaOS) a praktické ukážky vykonávania tejto činnosti. 
Na bezproblémovom priebehu školenia sa okrem príslušníkov Laboratória OTDaM Martin podieľali lektori zo Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin – zamestnanec Viliam Zimmermann a rotný Marián Kušion, Inšpektor pre bezpečnosť tlakových zariadení zamestnanec  Ján Považan. Potrebným technickým zabezpečením sa na školení podieľala 42. zásobovacia základňa Martin.
Kurz bol ukončený písomným a ústnym preskúšaním, kontrolou zácvikových protokolov o vykonaní OPaOS tlakových zariadení. Po úspešnom zvládnutí kurzu a skúšky boli absolventom  vydané osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon OPaOS tlakových zariadení do 4 MPa.
Aktívnym prístupom k základnej časti sa podieľali i všetci účastníci školenia z jednotlivých útvarov a zariadení. Je to predpoklad nielen na úspešné zvládnutie skúšok, ale i na zodpovedný prístup vykonávania odbornej činnosti v ďalšom období. Veď len práca bezpečná je práca radostná.
 


Autor: Ing. Pavol ČAVOJEC , Foto: Ing. Pavol ČAVOJEC - Dátum: 29.04.2022
Čítanosť: 784
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share