Preskocit navigáciu

História


 1.1.1993 - 31.8.1994
VELITEĽSTVO LOGISTIKY VELITEĽSTVA ARMÁDY SR
generálmajor Ing. Jaroslav EŠMÍR (1.1.1993 – 31.8.1994)
 
1.9.1994 - 31.12.1999
Štáb logistiky Generálneho štábu armády sr
Úlohou bolo komplexne riadiť a zabezpečovať správu majetku štátu a Armádu SR materiálom   a službami prostredníctvom priamo podriadených útvarov, zariadení a jednotiek.
generálmajor Ing. Jaroslav EŠMÍR (1.9.1994 – 31.12.1999)
 
 
1.1.2000 - 30.6.2002
Hlavný úrad logistiky Štáb logistiky GŠ Armády SR
Úlohou bolo komplexne riadiť a zabezpečovať správu majetku štátu a Armádu SR materiálom   a službami prostredníctvom priamo podriadených útvarov, zariadení a jednotiek.
plukovník Ing. Július BAFRNEC (1.1.2000 – 30.9.2001)
plukovník Ing. Igor ŠIMURKA (1.10.2001 – 30.6.2002)
 
1.7.2002 – 30. 6.2009
            Veliteľstvo logistiky Síl výcviku a podpory OS SR
Veliteľstvo vykonávalo správu majetku štátu, riadilo a vykonávalo zabezpečenie Ozbrojených síl SR materiálom prostredníctvom podriadených materiálových základní a odborne riadilo centrá materiálového manažmentu veliteľstiev OS SR a materiálových základní.
plukovník Ing. Igor ŠIMURKA (1.7.2002 – 31.12.2003)
brigádny generál Ing. Pavel MACKO (1.1.2003 - 10.7.2004)
plukovník gšt. Ing. Anton GOFFA (11.7.2004 – 30.11.2007)
plukovník Ing. Juraj KRIŠTOFOVIČ (1.12.2007 – 31.8.2008)
plukovník Ing. Štefan VÁROŠ (1.9.2008 – 30.6.2009)
 
1.7.2009
            Spoločné centrum materiálového manažmentu štábu
            pre  podporu operácií GŠ os sr
Je zložkou GŠ OS SR pre komplexnú logistickú podporu jednotiek OS SR v stave   bezpečnosti, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojny a vojnového stavu na území SR a zabezpečuje logistickú podporu jednotiek OS SR vysielaných na plnenie úloh mimo územia SR. Komplexne riadi materiálový manažment OS SR. 
plukovník Ing. Miloš SOPKO (1.7.2009 – 3.8.2012)
podplukovník Ing. Tibor MELIŠ – (6.8.2012 do 31.1.2014)
  
     Dňom 1.7.2009 bolo zrušené veliteľstvo logistiky v podriadenosti Veliteľstva výcviku a podpory OS SR Trenčín. Súčasťou veliteľstva logistiky bolo spoločné centrum materiálového manažmentu, ktoré vzniklo v jeho štruktúre od 1.11.2005 v súvislosti s transformáciou materiálových tried na 5 zásobovacích tried v zmysle štandardu NATO – STANAG 2961.
 
   
 Na základe 45. doplnku k Nariadeniu NGŠ OS SR na vykonanie organizačných zmien v OS SR  vzniká dňom 1.1.2014 úrad logistického zabezpečenia OS SR reorganizačnou zmenou vnútornej organizačnej štruktúry SCMM štábu pre podporu operácií GŠ OS SR
 
1.1.2014
            ÚRAD LOGISTICKéHO ZABEZPEČENIA 
            ŠTÁBU pre podporu operácií GŠ os sr
 
           podplukovník Ing. Tibor MELIŠ – (6.8.2012 – 31.1.2014)
           plukovník gšt. Ing. Ján ŽARNOVICKÝ – (1.2.2014 – 28.2.2018)
           plukovník Ing. Jozef ŠEVČÍK – od 1.3.2018
 

Skočiť na menu


Share