Preskocit navigáciu

Ukončenie pôsobenia úradu a vznik 4. pluku logistiky Trenčín


Ukončenie pôsobenia úradu a vznik 4. pluku logistiky Trenčín

Na základe vydaného Nariadenia NGŠ OS SR na vykonanie organizačných zmien v OS SR v súvislosti s prebiehajúcou transformáciou logistických štruktúr OS SR je dňom 1.12.2021 reorganizovaný Úrad logistického zabezpečenia OS SR úpravou vnútornej organizačnej štruktúry so zmenou názvu na 4. pluk logistiky Trenčín. Úrad logistického zabezpečenia vznikol 1. januára 2014 na základe 45. doplnku k Nariadeniu NGŠ OS SR na vykonanie organizačných zmien v OS SR zmenou vnútornej organizačnej štruktúry Spoločného centra materiálového manažmentu štábu pre podporu operácií GŠ OS SR a prepodriadením zásobovacích základní po zrušenom Veliteľstve Síl výcviku a podpory OS SR.
30. novembra 2021 sa v priestoroch Úradu logistického zabezpečenia OS SR uskutočnil slávnostný akt pri príležitosti ukončenia pôsobenia Úradu logistického zabezpečenia.
Je to takmer osem rokov vysoko odbornej činnosti Úradu v prospech útvarov a zariadení OS SR, počas ktorých Úrad prechádzal jednotlivými etapami vývoja. Počas existencie Úrad plnil úlohy v podmienkach obmedzených rozpočtových prostriedkov, odstraňoval následky zo vzniknutých mimoriadnych udalostí z roku 2017, pripravoval a následne realizoval plánované organizačné zmeny v ÚLZ a priamo podriadených útvaroch. V poslednom období sa Úrad podieľal pri plnení úloh počas epidemiologickej situácie „COVID-19“ a v neposlednom rade operatívne riešil neplánované a neočakávané vzniknuté úlohy v prospech OS SR.
Po pripravovaných organizačných zmenách dňom 1.12.2021 začína nová etapa v histórií logistiky. Reorganizáciou Úradu logistického zabezpečenia OS SR vzniká 4. pluk logistiky, ktorého súčasťou bude velenie a štáb pluku, je vytvorené 44. centrum logistických služieb, do ktorého sú včlenené CTM Nováky a CMaS OTD Žilina. Na podporu činnosti 4. pluku je vytvorená rota podpory velenia.
V priamej podriadenosti 4. pluku od 1.12.2021 budú zreorganizované súčasné zásobovacie základne: 41. zásobovacia základňa Nemšová, 42. zásobovacia základňa Martin, 43. zásobovacia základňa Zemianske Kostoľany, 701. centrum vojenskej dopravy a 405. opravárenský prápor.
Slávnostného aktu, ktorý sa konal za dodržania nariadených opatrení, sa zúčastnil veliteľ Brigády bojového zabezpečenia plukovník Jozef Ševčík, plukovník Marcel Janiga zo Sekcie modernizácie MO SR, veliteľ 44. centra logistických služieb plukovník Imrich Nagy, podplukovník Ján Halaj zastupujúci veliteľa 701. centra vojenskej dopravy, veliteľ opravárenského práporu podplukovník Rastislav Bodik, veliteľka a velitelia zásobovacích základní.
Veliteľ plukovník Peter MASÁR vo svojom príhovore prešiel takmer osemročnú existenciu úradu, jeho prínos v systéme riadenia logistických procesov ako aj samotnej logistiky.
Zúčastneným odovzdal symbolicky pamätnú plaketu s logom úradu, ktorá má pripomínať pôsobenie úradu v štruktúrach ozbrojených síl.Autor: nrtm. Jaroslav Novomestský , Foto: Nina Farkašová - Dátum: 30.11.2021
Čítanosť: 3265
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share