Preskocit navigáciu

Centrum potrubnej dopravy disponuje jedinečnou spôsobilosťou


Centrum potrubnej dopravy disponuje jedinečnou spôsobilosťou
     V rámci celého komplexu cvičení Slovenský štít 2015 sa uskutočnilo v priestoroch Transpetrolu neďaleko Jablonice zamestnanie, ktoré preverilo spôsobilosti Centra potrubnej dopravy (CPD), ktoré je súčasťou Zásobovacej základne III. Zemianske Kostoľany. Náčelník štábu pre podporu operácií GŠ OS SR brigádny generál Daniel Zmeko zdôrazňuje: „Zamestnanie nie je len sprievodná aktivita cvičenia Slovenský štít 2015, ale aj veľmi dôležitá spôsobilosť. Lebo v súčasnej bezpečnostnej situácii je veľmi dôležité, aby sme precvičovali nielen samotné nasadenie bojových jednotiek, ale aj jednotky, ktoré zabezpečujú podporu hostiteľskej krajiny a dokážu realizovať opatrenia v čase krízy. Teda v dobe, kedy by bolo ohrozené bežné zásobovanie bojujúcich jednotiek či obyvateľstva. Táto jedinečná spôsobilosť, ktorú majú ozbrojené sily, sa uplatní napríklad aj v prípad generálnych opráv strategických ropovodov. Preto ju treba udržiavať a rozvíjať.  V blízkej budúcnosti budú spomínané zložky nasadené v súčinnosti s civilnými firmami na zabezpečenie dopravy strategických surovín.“
    
      Podľa scenára cvičenia z dôvodu únavy materiálu došlo k poškodeniu ropovodu a úniku ropy. Pre zabezpečenie kontinuálneho zásobovania a zabráneniu hospodárskym stratám bolo potrebné uskutočniť núdzové presmerovanie časti trasy ropovodu pomocou poľného diaľkového potrubia. Keďže okrem zložiek OS SR nemá nikto iný v SR dostatočnú kapacitu diaľkového poľného potrubia, bolo po zasadnutí krízového štábu oslovené ministerstvo obrany. Veliteľ Centra potrubnej dopravy major Patrik Šantora pripomína, že disponujú spôsobilosťami preklenúť poškodené úseky stacionárnych potrubných systémov pre dopravu pohonných hmôt, na evakuáciu pohonných hmôt z ohrozených zásobníkov v rafinériách a logistických termináloch pri nemožnosti použitia štandardných spôsobov ich vyprázdnenia. Ale aj na dodávku úžitkovej vody pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo. Rovnako aj na dodávky vody pre hasenie rozsiahlych plošných požiarov v ťažko prístupnom teréne.
       Centrum potrubnej dopravy má kapacity na prepravu pohonných hmôt do vzdialenosti až 30 km (prostredníctvom súpravy poľného diaľkového potrubia PDP-150), na vybudovanie napríklad poľného skladu PHM od 50 až do 2150 metrov kubických (prostredníctvom pružných vakov o objeme 50 a 100 metrov kubických), či na vybudovanie poľného veľkokapacitného výdajného miesta pohonných miest do cisterien.
     V priebehu cvičenia vojaci uskutočnili výstavbu potrubnej linky. Pozostáva z podávacieho a vysokotlakového čerpadla a potrubia o svetlosti 150 mm. Linku pred spustením prekontrolovali. Neskôr bola hlásená porucha na linke. Vojaci ju rýchlo identifikovali a odstránili. Linka bola opätovne spustená. V priebehu cvičenia sa podľa majora Šantoru  a náčelníka skupiny výstavby a prevádzky nadporučíka Petra Blažoviča vyznamenali predovšetkým veliteľ prevádzkového družstva čatár Boris Debnár, veliteľ potrubného družstva rotný Jaroslav Osúch, ale aj strojník – obsluha čerpadiel rotný Michal Zorád, starší mechanik slobodník Ján Marko či technik špecialista práporčík Viliam Michálek. Veliteľ Úradu logistického zabezpečenia OS SR v Trenčíne plukovník gšt. Ján Žarnovický po zamestnaní s uspokojením konštatoval, že jednotka potrubnej prepravy je pripravená k nasadeniu. Splneniu úloh spoločne s Transpetrolom pri oprave a údržbe strategického ropovodu. Pripomenul, že po dlhšej dobe je to pre vojakov Centra potrubnej dopravy prvá príprava na reálnu činnosť, ktorá by sa mala uskutočniť ešte v priebehu októbra.

Centrum potrubnej dopravy disponuje jedinečnou spôsobilosťouCentrum potrubnej dopravy disponuje jedinečnou spôsobilosťouCentrum potrubnej dopravy disponuje jedinečnou spôsobilosťouCentrum potrubnej dopravy disponuje jedinečnou spôsobilosťouCentrum potrubnej dopravy disponuje jedinečnou spôsobilosťouCentrum potrubnej dopravy disponuje jedinečnou spôsobilosťouCentrum potrubnej dopravy disponuje jedinečnou spôsobilosťouCentrum potrubnej dopravy disponuje jedinečnou spôsobilosťouCentrum potrubnej dopravy disponuje jedinečnou spôsobilosťouCentrum potrubnej dopravy disponuje jedinečnou spôsobilosťouCentrum potrubnej dopravy disponuje jedinečnou spôsobilosťouCentrum potrubnej dopravy disponuje jedinečnou spôsobilosťouCentrum potrubnej dopravy disponuje jedinečnou spôsobilosťouCentrum potrubnej dopravy disponuje jedinečnou spôsobilosťouCentrum potrubnej dopravy disponuje jedinečnou spôsobilosťouCentrum potrubnej dopravy disponuje jedinečnou spôsobilosťou

Autor: MO SR Jozef ŽIAK, , Foto: MO SR Jozef ŽIAK - Dátum: 30.09.2015
Čítanosť: 4084
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share