Preskocit navigáciu

Podpora aktivity „Ochrana človeka a zdravia“ v základnej škole


Podpora aktivity „Ochrana človeka a zdravia“ v základnej škole

Dňa 7. októbra 2022 profesionálni vojaci 4. pluku logistiky podporili pracoviskami aktivitu „Ochrany človeka a zdravia“, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku v Dolnej Súči. Aktivita bola organizovaná pre žiakov II. stupňa a v hlavnej časti zameraná na učebné osnovy. V rámci aktivity boli pre žiakov pripravené pracoviská, kde profesionálni vojaci v roli „učiteľov“ odborne pôsobili. Hlavné pracoviská pozostávali zo zdravotníckej prípravy, na ktorých si žiaci vyskúšali poskytnutie prvej pomoci pri krvácaní, zástave srdcovej činnosti a transport zraneného pomocou zhotovených nosidiel improvizovaným spôsobom. Na ďalšom pracovisku si žiaci prakticky vyskúšali prácu s mapou a buzolou, ako aj základy orientácie v teréne bez mapy. Čo robiť v prípade nálezu nebezpečného výbušného materiálu, vysvetlili žiakom špecialisti z 905. Centra špecializovanej bojovej podpory Nováky. Súčasťou pracoviska bola aj hra smerovaná k tímovej spolupráci v prípade vyslobodenia skupiny z ohrozeného priestoru. Na poslednom z hlavných pracovísk bolo žiakom vysvetlené a prakticky ukázané používanie prostriedkov individuálnej ochrany proti chemickým a biologickým látkam. Žiaci mali možnosť si ich aj prakticky vyskúšať. Na ďalšich podporných pracoviskách boli žiakom prezentované formou ukážky základy sebaobrany pri napadnutí, výstroj a vybavenie PrV Ozbrojených síl Slovenskej republiky ako aj základná výzbroj a technika. Na poslednom z podporných pracovísk bolo žiakom predvedené správne maskovanie odkrytých častí tela maskovacími farbami.


Podpora aktivity „Ochrana človeka a zdravia“ v základnej školePodpora aktivity „Ochrana človeka a zdravia“ v základnej školePodpora aktivity „Ochrana človeka a zdravia“ v základnej školePodpora aktivity „Ochrana človeka a zdravia“ v základnej školePodpora aktivity „Ochrana človeka a zdravia“ v základnej školePodpora aktivity „Ochrana človeka a zdravia“ v základnej škole

Autor: nrtm. Jaroslav Novomestský - Dátum: 07.10.2022
Čítanosť: 109
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share