Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie veliteľa 4. pluku logistiky


Veliteľské zhromaždenie veliteľa 4. pluku logistiky
V priestoroch 4. pluku logistiky Trenčín sa 17. augusta 2022 uskutočnilo veliteľské zhromaždenie veliteľa 4. pluku logistiky (4.plog) za účasti hlavných funkcionárov 4.plog,  náčelníka 44. centra logistických služieb (44.CLS), náčelníkov služieb, náčelníkov centier, veliteľov priamo podriadených útvarov a ich  veliacich poddôstojníkov.
V úvode veliteľského zhromaždenia sa Náčelník štábu pre podporu operácií GŠ OS SR, brigádny generál Pavol TÖKÖLY, prihovoril účastníkom zhromaždenia prostredníctvom video-konferenčného hovoru. Vo svojom príhovore ocenil spoluprácu a plnenie hlavných úloh počas I. výcvikového cyklu, ktoré sa plnili v zložitom období poznačenom opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID – 19 a bezpečnostnou situáciou v súvislosti s vojnou u nášho východného suseda. V závere upriamil pozornosť na nadchádzajúce organizačné zmeny v transformácii logistiky a pokračovanie plnenia úloh.
Hlavným cieľom zhromaždenia bolo vyhodnotiť splnenie úloh za prvý výcvikový cyklus od októbra 2021 do júna 2022, ktoré vykonal veliteľ 4.plog  plukovník Peter Masár. Vyhodnotenie plnenia úloh 44. Centra logistických služieb vykonal veliteľ 44.CLS, plukovník Imrich NAGY.
Po vyhodnotení splnenia úloh pokračoval program veliteľského zhromaždenia vyhlásením disciplinárnych rozkazov o udelení disciplinárnych odmien z úrovne náčelníka Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR a veliteľa 4. pluku logistiky profesionálnym vojakom 4.plog a podriadeným útvarov. Veliteľ 4. pluku logistiky plukovník Peter Masár odovzdal „ Pamätný kríž náčelníka GŠ OS SR“ III. stupňa – bronzový“ náčelníkovi výzbrojnej služby, podplukovníkovi Patrikovi HÖLGYEMU, ktorý mu bol udelený pri príležitosti významného životného jubilea náčelníkom Generálneho štábu OS SR.  
Program veliteľského zhromaždenia v ďalšej časti tvorili prednášky náčelníkov služieb logistiky, ktorí vystúpili s nasledujúcou tematikou: s témou zabezpečenia stravovania útvarov a zariadení OS SR  vystúpila náčelníčka Proviantnej služby, vykonávanie vojskových opráv odprezentoval náčelník Služby prevádzky a opráv, činnosť pracovísk údržby a infraštruktúry odprezentoval náčelník
Stavebno-ubytovacej služby a problematiku decentrálneho verejného obstarávania prezentoval náčelník podporných služieb logistiky. Záver programu veliteľského zhromaždenia tvorila riadená diskusia k aktuálnym problémovým oblastiam.

Veliteľské zhromaždenie veliteľa 4. pluku logistikyVeliteľské zhromaždenie veliteľa 4. pluku logistikyVeliteľské zhromaždenie veliteľa 4. pluku logistikyVeliteľské zhromaždenie veliteľa 4. pluku logistikyVeliteľské zhromaždenie veliteľa 4. pluku logistikyVeliteľské zhromaždenie veliteľa 4. pluku logistiky

Autor: nrtm. Jaroslav Novomestský , Foto: čat. Mgr. Richard Mikolášek - Dátum: 17.08.2022
Čítanosť: 314
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share