Preberanie útvarov a zariadení do podriadenosti 4. pluku logistiky


Preberanie útvarov a zariadení do podriadenosti 4. pluku logistiky

Od polovice novembra 2021 prebiehali aktivity súvisiace s preberaním „nových“ útvarov a zariadení, ktoré sa stanú súčasťou 4. pluku logistiky od 1. decembra 2021. V súlade s harmonogramom odovzdania a prevzatia, veliteľ plukovník Peter Masár ešte ako veliteľ Úradu logistického zabezpečenia OS SR, podpísal zápisnice o prevzatí nasledujúcich zariadení a útvaru:

16. novembra 2021 odovzdal veliteľ Zásobovacej základne podplukovník Pavol Tabačár zo svoje podriadenosti Centrum metrológie, skúšobníctva a odborného technického dozoru Žilina, 19. novembra 2021 Centrum testovania Munície Nováky. Obe centrá prechádzajú z podriadenosti Zásobovacej základne II. Martin do podriadenosti náčelníka 44. centra logistických služieb 4. pluku logistiky. Pri tejto príležitosti odovzdal plukovník Peter Masár vybraným príslušníkom disciplinárne odmeny a ďakovné listy za doteraz odvedenú prácu.

23. novembra 2021 nasledovalo odovzdanie roty podpory Generálneho štábu veliteľom Posádky Bratislava plukovníkom Miloslavom Arnoldom, ktorá po organizačnej zmene od 1. decembra 2021 bude v podriadenosti 4. pluku a bude pozostávať z čaty podpory Generálneho štábu, čaty podpory Stáleho operačného veliteľstva Banská Bystrica a veliteľskej čaty 4. pluku logistiky.

V tento deň odovzdal náčelník Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR brigádny generál Pavol TÖKÖLY plukovníkovi Petrovi Masárovi 701. centrum vojenskej dopravy Bratislava za prítomnosti jeho veliteľa plukovníka Rolanda Sabolčíka. 701. centrum vojenskej dopravy spoločne s Rotou podpory velenia prechádzajú do priamej podriadenosti veliteľa 4. pluku k 1. decembru 2021.

25. novembra 2021 nasledoval záverečný slávnostný akt odovzdania Opravárenského práporu za účasti Veliteľa pozemných síl generálmajora Ivana Pacha. Odovzdaním bojovej zástavy prevzal z rúk veliteľa Brigády bojového zabezpečenia plukovníka Jozefa Ševčíka velenie nad opravárenským práporom plukovník Peter Masár. Opravárenský prápor sa od 1. decembra 2021 stáva súčasťou 4. pluku logistiky.


fotofotofotofotofoto2foto2

Autor: nrtm. Jaroslav Novomestský , Foto: nrtm. Jaroslav Novomestský - Dátum: 29.11.2021
Čítanosť: 3377
Verzia pre tlač

Skočiť na menu