Preskocit navigáciu

dvpVstupný odborný kurz Vojenskej polície

Vstupný odborný kurz Vojenskej polície

24.01.2023   V období od 3. októbra 2022 do 20. januára 2023 sa v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek konal Vstupný odborný kurz Vojenskej polície pre novoprijatých príslušníkov Vojenskej polície. V rámci odbornej prípravy boli frekventanti oboznámení s legislatívou súvisiacou s činnosťou Vojenskej polície a zároveň získali praktické návyky potrebné pre služobnú činnosť. Počas kurzu sa absolventi zúčastnili praxe na oddeleniach policajného výkon...

Vojenská polícia certifikovala tím ochrany lietadiel

Vojenská polícia certifikovala tím ochrany lietadiel
18.01.2023 V dňoch 12. a 13. januára 2023 Vojenská polícia v zmysle novelizácie Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovani...
Zdroj: mp.mil.sk

Policajné zabezpečenie návštevy ministerky obrany Spolkovej republiky Nemecko

Policajné zabezpečenie návštevy ministerky obrany Spolkovej republiky Nemecko
21.12.2022  V dňoch  19. – 20. decembra 2022 príslušníci Vojenskej polície vykonali sprievod a ochranu ministerke obrany Spolkovej republiky Nemecko C...
Zdroj: mp.mil.sk

Pracovná porada riaditeľa Vojenskej polície

Pracovná porada riaditeľa Vojenskej polície
16.12.2022V súlade s Plánom hlavných úloh a základných opatrení Vojenskej polície sa v dňoch 14. – 15. decembra 2022 v priestoroch zariadenia na Kamennom vrchu V...
Zdroj: mp.mil.sk

Návšteva hlavy štátu v priestoroch misie OSN na Cypre

Návšteva hlavy štátu v priestoroch misie OSN na Cypre
13.12.2022Dňa 12. decembra 2022 navštívila priestory misie Organizácie spojených národov na Cypre prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. V zmysle pokynu Force Pr...
Zdroj: mp.mil.sk

Pracovné rokovanie s Provost Marshalom

Pracovné rokovanie s Provost Marshalom
12.12.2022Dňa 8. decembra 2022 sa  v priestoroch Vojenskej polície v Trenčíne uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov Vojenskej polície mjr. Róberta Bajzíka a kpt. Pe...
Zdroj: mp.mil.sk

Pracovné rokovanie hlavných kynológov

08.12.2022  Dňa 6. decembra 2022 sa v priestoroch výcvikového strediska služobnej kynológie Finančného riaditeľstva SR v Gajaroch uskutočnilo pracovné stretnutie...
Zdroj: mp.mil.sk

Policajné zabezpečenie návštevy ministerky obrany ČR a náčelníka Generálneho štábu Armády ČR

Policajné zabezpečenie návštevy ministerky obrany ČR a náčelníka Generálneho štábu Armády ČR
06.12.2022Dňa 30. novembra 2022 príslušníci Vojenskej polície vykonali sprievod a ochranu ministerky obrany ČR Jany Černochovej a náčelníka Generálneho štábu Armády ČR gen....
Zdroj: mp.mil.sk

Policajné zabezpečenie návštevy náčelníka Generálneho štábu Slovinska

Policajné zabezpečenie návštevy náčelníka Generálneho štábu Slovinska
06.12.2022  Dňa 29. novembra 2022 Vojenská polícia vykonala sprievod náčelníkovi Generálneho štábu Slovinských ozbrojených síl gen. Robert Glavaš, ktorý na Lešti navštívil...
Zdroj: mp.mil.sk

Skočiť na menu


Share